Pernilla Eriksson – årets kulturstipendiat i Lindesbergs kommun

Av den 4 juni, 2020
Pernilla Eriksson - årets kulturstipendiat i Lindesbergs kommun.

Årets kulturstipendium går till Pernilla Eriksson med motiveringen: ”Hon får stipendiet för att kunna vidareutbilda sig inom mönsterdesign. Pernilla har under många år arbetat med att lyfta fram det lokala genom sina mönster som Lindesberg, Nora och Närke. Vi uppskattar att Pernilla arbetar grafiskt för att stärka stoltheten kring bygden och dess historia”.

Kulturstipendiet utdelas till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området.

Årets Föreningsledarstipendium går till Henry Nordlund med motiveringen: ”Under flera decennier med ideellt engagemang har Henry bidragit till att barn, ungdomar och vuxna utövat idrott i kommunen. Först som ledare för IFK Lindesberg flicklag och nu som lagledare för Lindlövens IF. Under flera år har hans engagemang och målmedvetenhet varit en stor tillgång för kommunen. Vi hoppas att Henry genom det här stipendiet får möjlighet att fortsätta utvecklas som ledare.”

Föreningsledarstipendiet utdelas till personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang.

Årets Byggnadspris går till Johannes Larsson med motiveringen: ”Johannes har med stor omsorg och hänsyn till husets historia flyttat och restaurerat sitt 1800-tals hus. Han har använt sig av naturliga och klimatsmarta alternativ, leran till väggarna kommer från åkern i närområdet, väggarna är tätade med mossa och virket är från trakten. Johannes besitter stor kompetens och erfarenhet och det visar han genom den omsorgsfulla restaureringen av sitt hus”.

Byggnadspriset utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön.

……..

Lindesbergs kommun har delat ut årets kulturstipendium till Pernilla Eriksson, årets föreningsledarstipendium till Henry Nordlund och och årets byggnadspris till Johannes Larsson. Prissumman är 10.000 kronor vardera.

Kultur | Pernilla Eriksson – årets kulturstipendiat i Lindesbergs kommun
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login