Perkele 2 – bilder från Finland på Bio Roxy

Av den 14 april, 2018

Perkele 2, Bilder från Finland, Jörn Donners uppföljare till hans film Perkele (1971) är ett försök att illustrera den enorma förändring som skett i republiken under 45 år.

Grundfrågan lyder: Är det värt att leva och dö eller knulla i dagens Finland? Berättelsen är subjektivt självcentrerad kring sin upphovsman och skildrar därför Jörn Donners lyckade hjärtoperation våren 2016 och anknyter vid slutet av berättelsen till det faktum att hans hjärta tycks fungera utmärkt.

I filmen intervjuas ett urval vanliga finländare, därutöver också en läkare specialiserad på fertilitetsrådgivning, detta med tanke på den låga nativiteten i landet. Ett annat undantag är en icke namngiven irakier, ett av många livsöden om vars framtid i landet ingen vet.

Utöver intervjuerna, unga och vuxna människor, försöker Perkele 2 ge en analys av de stora antalet asylsökare 2015-2016 via Torneå, men filmen tar också kritiskt ställning till landets regering och dess politik.

I filmen konstateras att den stora majoriteten av landets befolkning lever ekonomiskt bättre än någonsin under sin historia, trots stora statsfinansiella problem, ökad arbetslöshet och en hårt kritiserad regering, som dock har stöd av riksdagens majoritet.

Meningen med den resa som filmen företar till olika delar av landet är själva resan.

Onsdag 18 april visas Perkele 2 på Bio Roxy.

» Mer info här «

Film & Spel | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login