Pålitlighet och säkerhet viktigast vid valet av flygbolag

Av den 30 augusti, 2019

Vilket flygbolag som utlandsresan ska gå med är viktigt för en majoritet av de svenska resenärerna. Och det som styr allra mest är flygbolagets pålitlighet, följt av säkerheten förknippad med flygbolaget. Möjligheten att samla poäng eller att bolaget serverar bra måltider ombord är minst viktigt, enligt Tickets Sifoundersökning.

– Att flygbolagets pålitlighet rankas högre än säkerhet kan ha två orsaker. Dels har årets strejker påverkat många resenärer, vilket har gjort att pålitligheten rankas högre, och dels tror jag att många – med rätta – utgår från att säkerheten hos flygbolagen är hög, och därför inte tänker närmare på just säkerheten som en faktor när de väljer flygbolag inför en semesterresa utomlands, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Tickets Sifoundersökning visade, som tidigare kommunicerats, att valet av flygbolag är ganska eller mycket viktigt för en klar majoritet av de svenska resenärerna. Svaren från undersökningen visar också att nästan 6 av 10 resenärer (56 procent) anser att bolagets pålitlighet är den klart viktigaste faktorn som styr valet av flygbolag vid semesterresor utomlands. Pålitligheten är den viktigaste faktorn för resenärer i samtliga åldersgrupper – men betydligt fler bland de yngre resenärerna i åldern 18-30 (68 procent) anser att just pålitligheten är viktigast, jämfört med övriga åldersgrupper. På andra plats (61 procent) värderar dessa resenärer inte helt oväntat priset på flygbiljetten.

Flygbolagets säkerhet är den näst viktigaste faktorn vid val av flygbolag. Kvinnor anger i betydligt större utsträckning än män (57 procent jämfört med 43 procent) säkerhet som anledning till varför val av flygbolag är viktigt. I gengäld är bekvämligheten en faktor som männen i något högre utsträckning än kvinnorna tycker spelar roll (35 procent bland männen, jämfört med 30 procent bland kvinnorna).

Ett oväntat resultat är att resenärer i åldersgrupp 66-79 år i lägre utsträckning än övriga åldersgrupper anser att pålitlighet (45 procent) och bekvämlighet (15 procent) är anledning till varför valet av flygbolag är viktigt.

Dagens seniorer är ofta vana resenärer. Undersökningen visar på att de helt enkelt inte är speciellt kräsna vad gäller val av flygbolag när de ska ut och resa. De är kanske dessutom mindre känsliga än övriga åldersgrupper för t.ex. flygförseningar, om de i större utsträckning har möjlighet att vara flexibla med sin tid, säger Katarina Daniels.

Varför är valet av flygbolag till din utlandssemester viktigt för dig?

 1. Pålitlighet, 56 procent
 2. Säkerhet, 51 procent
 3. Flyger direkt, 44 procent
 4. Priset, 44 procent
 5. Bekvämlighet, 32 procent
 6. Hög service, 19 procent
 7. Tidtabell, 19 procent
 8. Samlar poäng, 9 procent
 9. Bra måltider ombord, 8 procent
 10. Annat, 4 procent
 11. Tveksam, vet ej, 1 procent

Resa
Örebroguiden

Källa: Tickets Sifoundersökning, riksrepresentativt urval

You must be logged in to post a comment Login