”På ytan” av Leia

Av den 10 maj, 2018

På ytan
Allt så vackert
Den enas ord
Den andres order
Vara övermäktig
Vara underlägsen
En är sårad
En är arg
Långsamt långsamt
Växer en tystnad
I två kroppar
Två människor
I olidlig smärta
Över ett varför
Tystnad inte kan berätta
År av tystnad
Frågor utan svar
Önskemål i fantasi
År kommer inte tillbaks
Tid går
Där en gång
Förståelse fanns
Går enskild tystnad
Olika vägar
I två människor
Till slut
Det är sent
Kanske för sent
När morgonduschen
Forsar bitterhet
När kvällskudden
Tar emot frågan varför
Det är inte försent
Såväl sårad som arg
Ta ert steg
Ert ansvar
Tala er känsla
Det går att mötas
Oense i frågor
I missförstånd
Det är värt det
Inget lever evigt
Det går att respektera
Att acceptera
Det må lätta
Det må smärta
Ord kan ge
Tystnad kan stjäla

Leia, Kultur & Musik | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login