”På väg någonstans” av Leia

Av den 11 mars, 2017

På väg någonstans
Från mitt öde
Från mitt ödets jag
Avskärmningen
Från det riktiga
Från det varma
Välkomnandet
Till det falska
Till det kalla draget
Ödets symfoni
Speglas i sjön
Ljuder i toner från träden
Från forsens styrka
Från rovfåglars vingslag
Ödets historik
Lever i nuet
Jag är vaken
Jag lever
Nedanför molnen
Mina ögon
Kan se annorlunda
Idag
I ett liv
Det smärtsamma
Det lindrande
Ödets historik
Lever i nuet
Lägger min hand
Mot mitt hjärta
Det lilla
Det sårbara
Min existens
Låter känsla rinna
Jag vilar
På väg någonstans

Leia, Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login