”Österut” av Leia

Av den 11 oktober, 2017

Österut
Min blick är däråt
Jag såg solen gå upp
Bakom den ödsliga skogen
En stark brandgul fana
Rörlig i den grå himlen
Som en kraftfull eld
I den grå kittelns famntag
Min själ sover där
I den ödsliga skogen
Min själ svajar där
I den brandgula fanan
Jag låter elden värma mig
Jag låter mig inte brännmärkas
De ärren
Bär jag redan
Bilderna morgonen ger mig
Är kulturella
Är formgivande
Lagom galna
Att skratta åt
Att vara oförstående inför
Jag kan i ro förstå
Att
Dagens oro
Kan äta upp
Morgondagens tillförsikt

Leia, Kultur & Musik | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login