Örebro Läns Museum

Örebro läns museum är en stiftelse med bl a landsting och hembygdsförbund som huvudmän.

Museet har cirka 25 tillsvidareanställda och en budget som omspänner cirka 27 miljoner kronor.

Förutom verksamhet i hela regionen finns museibyggnad och föremålsarkiv samt ett antal anläggningar runt om i länet.

Öppettider och annan information som kan komma att ändras hittar man på Örebro Läns Museums sida.

Info.
Örebro Läns Museum
Engelbrektsgatan 3
702 12 Örebro
Tele. 019. 602 87 00

Hitta till Örebro Läns Museum >>