Örebro läns museum får två miljoner till pedagogiskt projekt

Av den 29 september, 2018

Ett Sensationellt gravfynd från plaståldern – det är namnet på projektet som gett museet nära två miljoner från *Formas forskarråd. Formas delar ut drygt 11 miljoner kronor till sex museer för att de ska förmedla kunskap om forskning och hållbarhetsmålen. Länsmuseets projekt syftar till att skapa en diskussion om motståndskraft och kulturell hållbarhet. Hur kan människors tankar och beteenden påverka viljan och förmågan att förändra världen?

Projektet utgår från utställningen Fyndet som visades på Örebro läns museum under våren. Utställningen Fyndet handlar om en fiktiv arkeologisk utgrävning av ett köpcentrum. År 2068 ödelägger en katastrof vår planet. Överlevarna bygger ett nytt samhälle ur ruinerna. Många tusentals år senare har utvecklingen lett till grundläggande samhällsförändringar. De nya människorna – Lives – letar efter svar. Hur kunde katastrofen ha undvikits? Och hur hjälpte motståndskraft överlevarna att bygga ett nytt och stabilt samhälle?

Projektet går ut på att ett helt nytt pedagogiskt koncept tas fram till utställningen. Konceptet ska vara ett redskap för att skapa en diskussion om hur resilience/motståndskraft kan användas i dagens samhälle för att förändra människors tankar och beteenden. Formen kommer att vara ett rollspel och likt forskare på en tidsresa kommer besökaren/deltagaren att få söka kunskap och sedan diskutera tillsammans. Varför kunde katastrofen hända och hur byggde Lives sedan upp ett nytt samhälle? Besökaren/deltagaren ska få en större förståelse för klimatförändringen och de globala målen för hållbar utveckling men också en ökad förståelse för den roll kultur spelar i samhällsutvecklingen – vilka drivkrafter hindrar oss från att fatta nödvändiga beslut och vilka blir konsekvenserna av fattade beslut. Som ringar på en vattenyta ska genom digital teknik den enskilde deltagaren få möjlighet att förmedla sin kunskap vidare till nya deltagare.

Med hjälp av samarbetspartners och forskare från svenska universitet och kunskapscenter inhämtas ny, vetenskaplig granskad och publicerad kunskap till projektet. Museets egen forskare inom naturkunskap deltar i projektet liksom museets pedagogiska personal, Målgrupp är framförallt skolelever i tonåren men konceptet kommer också att vara av intresse för civilsamhället, till exempel hembygdsrörelsen. Med pengarna kan nu utställningen dessutom bli mobil och visas för skolungdom i hela länet och utanför.

Marcus Drotz som är enhetschef för museets publikenhet och som ligger bakom projektansökan är mycket glad för de extra resurserna som länsmuseet fått.

– Det som är så unikt och spännande med projektet är att det ger oss möjlighet att knyta så många forskare till museet. Det är forskare från flera fält, ekologi, biomedicin, arkeologi och hållbarhet mm. På så sätt sammankopplar vi kultur- och naturvetenskap, vilket är en av museets målsättningar, säger Marcus Drotz.

Forskarnas uppgift är att ställa frågan hur just deras forskning och resultat kunde ha bidragit till att undvika katastrofen och förändrat beteendet hos Lives för att överleva tiden efter katastrofen.

Några av de medverkande forskarna är  Stina Jansson – Umeå Universitet och NASA – rymdresor och återanvändning, Tomas Brodin – Professor i akvatisk ekologi, SLU Umeå och Andy Sih Professor at UC Davis, USA.

Kultur & Musik | Örebro Läns Museum
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login