Örebro län får 5 005 000 kronor till professionell kulturverksamhet

Av den 1 maj, 2017

Kulturrådet fördelar 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan, 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning på Skapande skola. Pengarna fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.

Örebro län  
Askersunds kommun 256 000 kr
Brickebergskyrkans skolstiftelse, Örebro 50 000 kr
Degerfors kommun 200 000 kr
Hallsbergs kommun 380 000 kr
Hällefors kommun 250 000 kr
Karlskoga kommun 500 000 kr
Kumla kommun 540 000 kr
Laxå kommun 135 000 kr
Lekebergs kommun 154 000 kr
Lindesbergs kommun 610 000 kr
Ljusnarsbergs kommun 110 000 kr
Nora kommun 220 000 kr
Örebro kommun 1 600 000 kr
(Totalt för detta län:  5 005 000 kr)

Bidraget Skapande skola till landets kommuner och friskolor är inne på sitt nionde år. Samarbetet mellan skola och kulturliv fortsätter att utvecklas. Varje år får hundratusentals elever ta del av kulturinsatser med över 3 000 professionella kulturaktörer inom olika genrer.

– Det är glädjande att se hur två så viktiga områden som kulturen och skolan fortsätter fördjupa sitt samarbete, hur båda parter lär av varandra, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

En trend i årets ansökningar är att flera skolor använder externa kulturaktörer i syfte att stärka skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om att se teater eller arbeta tillsammans med dramapedagoger, cirkuspedagoger eller andra professionella kulturaktörer.

Skapande skola är ett statsbidrag som fördelas av Kulturrådet till grundskolan, särskolan och förskoleklass. Bidraget har funnits sedan 2008. 91 procent av kommunerna söker varje år bidraget, Antalet sökande friskolor varierar. Under 2017 kom närmare 400 ansökningar in till Kulturrådet. Det sammanlagda ansökningsbeloppet var 266 miljoner kronor.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login