Örebro Konsthall

Vi vill ge spännande konstupplevelser för örebroarna och stadens besökare genom att visa svensk och internationell samtidskonst av hög kvalitet.

Vi vill också sprida kunskap om konsten och göra den tillgänglig för barn, ungdomar och vuxna. Vår konstpedagog visar våra utställningar för barn, unga och vuxna.

Örebro konsthall förvaltar kommunens konstsamling som i dag består av ca 7 800 konstverk. Dessa är till största delen utlånade till kommunens alla verksamheter, omkring 300 konstverk är placerade utomhus.

Öppettider och annan information som kan komma att ändras hittar man på Örebro Konsthalls sida.

Info.
Örebro Konsthall
Olaigatan 17B
701 35 Örebro
Tele. 019. 21 49 00

Hitta till Örebro Konsthall >>