Örebro konsthall pressenterar utställningen ”Ear to the ground”

Av den 9 januari, 2017

Lördagen den 14 januari öppnar Örebro konsthall utställningen ”Ear to the ground”. Det är en utställning av konstnärerna Hanna Ljungh och Ulrika Sparre. Utställningen pågår till och med söndagen den 19 februari.

Om utställningen:
Konstnärerna Ulrika Sparre och Hanna Ljungh presenterar utställningen ”Ear to the ground” där de samarbetat utifrån ett gemensamt intresse och ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord och land. Utgångspunkten är två konstnärskap som möts och tar sig skilda uttryck för att gestalta vårt mänskliga sökande efter sanning och villkoren för mänsklig existens. Utgångspunkterna är det andliga och det vetenskapliga och hur dessa skapas och omskapas i olika material

Om konstnärerna:
Ulrika Sparre (f. 1974) bor och arbetar i Stockholm. Hon utbildade sig på Konstfack och Gerrit Rietveld Academie i Holland. Hon arbetar med installation, skulptur, fotografi, film, performance och ljud. Ulrika har ställt ut på bl.a. Färgfabriken i Stockholm, Reykjavik Art Museum, Galleri Niklas Belenius, Varbergs Konsthall, Stene Projects och Interaktiva Institutet. Sparre deltar under 2016 i Global Nomadic Art Project i Syd Afrika och samarbetet The Leyline Project presenteras på NKF Malongen i Stockholm. Sparre deltar under januari 2017 i utställningen Långviksskär-efter Axel Sjöberg på Sven-Harrys Konstmuseum samt Beckers Konstnärsstipendium 30 år på Färgfabriken.

Hanna Ljungh (f. 1974) bor och verkar i Stockholm. Hon har en magisterexamen i konst från Konstfack i Stockholm och kandidatexamen från Parsons School of Design i New York. Hon arbetar med installation, skulptur, fotografi och film. Hennes verk har nyligen visats på ANNAELLE Gallery i Stockholm, Hippolyte Studio i Helsingfors, Svenska Kulturinstitutet i Paris och Pohang Museum of Art i Sydkorea.

Kultur & Musik
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login