Örebro kommun vann CFA Sveriges Hållbarhetspris 2017

Av den 10 mars, 2017

Igår och för sjunde året i rad delade CFA Sverige ut ett pris till den organisation eller person som under året på bästa sätt lyft fram eller inkluderat ESG som en del av investeringsprocessen. Fokusen i år låg på kapitalägares ansvar att driva utvecklingen och ställa krav. Örebro kommun stod som vinnare tillsammans med Region Västmanland.

Vinsten grundade sig i helhetstänkandet kring hållbarhet och insikten om den klimat- och samhällspåverkan Örebro kommuns kapitalförvaltning och skuldförvaltning har Örebro kommun var den första staden i Sverige, och den 30e i världen, att divestera ur fossila bränslen och ambitionen är att vara klimatneutral 2030. Örebro var också den andra staden i Sverige, och dessutom i världen, att emittera en grön obligation och gröna finanser ingår som ett fokusområde i vår klimatstrategi.

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och påverkar människor världen över. Örebro kommun har som mål att bli en klimatneutral organisation till 2030. För att klara detta behöver vi alla hjälpas åt. Offentlig och privat sektor och alla medborgare tillsammans, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

– För vår del började mycket med insikten om att vi ansträngde oss för att minska klimatpåverkan lokalt samtidigt som vi bidrog till att utvinna fossil energi genom våra kapitalplaceringar. Det var en ekvation som helt enkelt inte gick ihop. Att avyttra våra innehav inom fossil energi-branschen blev en logisk följd, säger Hanna Arneson, hållbarhetsstrateg Gröna finanser Örebro kommun, som tog emot priset tillsammans med Björn Sundin, kommunalråd Örebro kommun.

Vår efterfrågan på fossil-fria fonder har lett till att marknaden idag erbjuder detta, säger Anne Andersson kommundirektör, Örebro kommun. Örebro kommun flyttar marknaden! Många organisationer i offentlig sektor följer nu vårt exempel.

Om CFA Sverige och priset
CFA Society Sweden är en svensk del av den internationella intresseföreningen CFA Institute Global Network of Societies som certifierar svenska finansanalytiker. Varje år sedan 2010 delar de ut priset CFA Sweden ESG Award till ett företag eller en organisation för deras arbete med hållbar utveckling inom den svenska finansbranschen. Bland tidigare pristagare hittar vi stora svenska aktörer som Hennes & Mauritz, Nordea och Svenska kyrkan.

Nöje | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login