Örebro kommun deltar i One Planet City Challenge 2020

Av den 18 november, 2019
Det är tredje året som Örebro kommun deltar i One Planet City Challenge.

One Planet City Challenge, förkortat OPCC, är världens största globala utmaning för städer och kommuner som vill visa vägen i klimatomställningen. Örebro är en av de 13 svenska kommuner som deltar under 2019/2020.

Över 250 städer världen över har antagit utmaningen OPCC 2019/2020. Från Sverige deltar 13 kommuner, bland annat Örebro. Det är tredje året som Örebro kommun deltar i utmaningen, vars syfte är att få städer och kommuner att gå samman för att tillsammans uppnå Parisavtalets 1,5 graders-mål.

Rapporterar mål, utsläpp och åtgärder

Genom sitt deltagande i OPCC, rapporterar Örebro på ett transparent och trovärdigt sätt sina klimatmål, utsläpp och åtgärder på en internationell dataplattform. En av åtgärderna som Örebro kommun lyfter fram i sin rapportering till OPCC, är införandet av Bus Rapid Transit. Det är ett av Stadsbyggnads mest prioriterade projekt just nu och en satsning för att både minska utsläppen och förbättra trafiksäkerheten i Örebro.

De konsumtionsbaserade utsläppen är en utmaning för Örebro kommun, precis som för andra kommuner:

– Inom ramen för OPCC deltar vi i pilotnätverket ”Konsumtionspiloterna”. Nätverket samordnas av Världsnaturfonden WWF och syftar till att utbyta erfarenheter samt utveckla metoder och rapportering för konsumtionsbaserade utsläpp, berättar Sara Andersson, strategisk planerare för miljöfrågor i Örebro kommun.

Finalister och vinnare utses under 2020

Just nu pågår en omfattande granskning av alla städers och kommuners inrapporterade data. Granskningen genomförs av ett internationellt konsultbolag, som tillsammans med WWF utser finalister från samtliga deltagande länder. En internationell expertjury väljer sedan ut en vinnare per land och en global vinnare. Planen är att samtliga finalister ska offentliggöras under våren 2020 och att vinnare utses senare under året.

Kultur | Örebro kommun deltar i One Planet City Challenge 2020
Örebroguiden

Källa Örebro Kommun

You must be logged in to post a comment Login