Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris på Lärardagen 15 augusti

Av den 14 augusti, 2018

För att få en riktigt bra skolstart i Örebro kommun inleds lärarnas läsår med den återkommande Lärardagen, en utbildningsdag för alla skolledare och lärare från förskoleklass till gymnasieskola och vuxenutbildning. Både kommunala och fristående skolor är inbjudna och media hälsas också varmt välkomna att delta! Årets tema är digitalisering och dagen innehåller också utdelning av Pedagogiskt pris.

Syftet med Lärardagarna är att bidra med inspiration inför det nya läsåret, ge kompetensutveckling inom aktuella områden samt skapa tillfällen till pedagogiska samtal med kollegor.

Program
Gymnasie- och gymnasiesärskola och vuxenutbildningen
Kl. 8, Conventum Kongress: Förmiddagen inleds med utdelning av Pedagogiskt pris för gymnasie-/gymnasiesärskolan.

Fritidshemmen, grund- och grundsärskola
Kl. 13, Conventum Kongress: Eftermiddagen inleds med utdelning av Pedagogiskt pris för grund-/grundsärskola och fritidshem.

Mer om programmet på orebro.se/pedagogorebro.

Pedagogiskt pris
Det är åttonde året i rad som Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris. Den totala prissumman är max 50 000 kronor per år, och fördelas mellan tre kategorier. Pengarna ska användas för kompetensutveckling inom yrkesområdet.

– Från Örebro kommun vill vi varje år uppmärksamma särskilt skickliga pedagoger och insatser som gör skillnad för våra elever i deras strävan att nå sina mål. Vi vill vara en skolkommun i framkant. Att uppmärksamma de som bidrar till att vi blir bättre är ett sätt att ligga i framkant, säger Charlotta Karlsson-Andersson, programdirektör för Barn och utbildning, och fortsätter:

– Ett pedagogiskt pris vill vi också ska bidra till nyfikenhet och samarbete över alla gränser.

Förskolans pris delas ut vid Lärardagen den 29 oktober.

Nöje | Pedagogiskt pris
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login