Öppet möte om hur Örebro ska se ut år 2040

Av den 8 mars, 2017

Den 15 mars kl. 18 är alla örebroare välkomna till ett öppet möte på City konferenscenter om översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro”. På mötet berättar projektledaren Anita Iversen om översiktsplanen, och det finns möjlighet att fördjupa sig i olika frågor och diskutera med tjänstemän och politiker. Hur ska Örebro se ut år 2040?

Tid och plats
15 mars, kl. 18 till ca kl. 21
City konferenscenter, Klostergatan 23

Program

  • Kl. 18–18.30 Anita Iversen, projektledare, berättar om förslaget till översiktsplanen.
  • Kl. 18.30–20.30 Fördjupning om olika teman: bostäder, näringsliv, trafik, natur, fritid m.m.
  • Kl. 20.30–21 De som vill kan stanna kvar en stund för att ställa fler frågor eller diskutera vidare med tjänstemän och politiker.

Man behöver inte anmäla sig, men de som har behov av teckenspråkstolk på det öppna mötet kan meddela detta till servicecenter@orebro.se senast 13 mars.

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Mer information
Läs mer om översiktsplanen och se det nya förslaget på orebro.se/nyoversiktsplan

Följ oss på Örebro kommuns Facebook under februari-april, då vi bland annat kommer lägga upp frågor från översiktsplanen som vi vill ha synpunkter på. Under vecka 13 kan ni även följa arbetet med översiktsplanen på Instagram @orebrokommun

Örebro
Örebrogudien

You must be logged in to post a comment Login