OpenART bjuder in till textilworkshop

Av den 11 juli, 2019

Kom och delta i en textilworkshop i och med konsten! Hanna Holmgrens ”Det stora blå” (nr 22 på kartan) ska fortsätta växa och du får vara med och virka.

Konstnären Hanna Holmgrens ord:
Det finns en galenskap i det oändliga upprepandet och samtidigt finns där ett lugn. Mitt arbete balanserar mellan att uthärda och besatthet. Maska efter maska, stygn efter stygn, skapas stora volymer av textilt material. Små lämningar av handens arbete bildar monumentala helheter. Arbetet är kontrollerat och metodiskt, men ur det växer ett landskap av organiska bilder och former som kan associeras till naturen och den mänskliga kroppens insida och utsida. Främmande och igenkännlig på samma gång.

Hantverkskunskaperna utgör grunden och inspirationen för mitt arbete som textilkonstnär. Det är de tidskrävande teknikerna, så som virkning och broderi, som intresserar mig. Den repetitiva handlingen leder arbetet långsamt framåt.

Handgripligt och intuitivt angriper jag material och tekniker. Samtidigt styrs arbetet av mer eller mindre tydliga regler och begränsningar. Ofta bär verken även på en performativ aspekt.
Jag strävar efter det meditativa tillstånd som upprepningen frammanar och frågar mig vilken betydelse hantverket har för utövaren, tingen och samhället idag.

Textilworkshopen äger rum på tisdag den 16 Juli klockan: 13:00.

» Mer info här «

Kultur | OpenArt bjuder in till textilworkshop
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login