Open Art vill engagera örebroarna i urvalet av konst

Av den 2 mars, 2020

Open Arts utställning har arrangerats sju gånger och har genom åren arbetat olika med urvalet av konstnärer. Med både konstnärliga ledare, konstjury och gästcuratorer har utställningsarrangören experimenterat och utforskat olika sätt att förnya och hitta innovativa sätt för att kunna fortsätta att överraska. Det är en grundbult i Open Arts uppdrag. 

– Med de gångna utställningsåren och större vana att möta konst hos publiken blir kraven högre och förväntningarna större, och inte minst från oss själva. Med det som utgångspunkt och utifrån Open Arts demokratiska värdegrund, inkluderar vi för första gången Örebroarna i urvalet i vad vi valt att kalla Folkets jury. På så vis ger vi utrymme för fler röster och att vi gör det här tillsammans, säger Elin Persson, enhetschef på Open Art.

Förutom Folkets jury kommer även en Barnjury och en mer traditionell Konstjury tillsammans med teamet i Open Art att göra urval till utställningen 2021. 

Folkets jury kommer bestå av några utvalda personer som antingen studerar, bor eller arbetar i Örebro. Deltagarna i Folkets jury måste vara över 16 år, kunna läsa och förstå både svenska och engelska då ansökningar kan förekomma på båda språk. Ett krav är också att representanter för Folkets jury har upplevt Open Art på plats och har ett intresse för samtidskonst. Det är även meriterande att ha gått på en guidad visning eller tagit del av utställningens andra aktiviteter. Folkets jury kommer att träffas torsdag 23 april (kvällstid) och med vägledning av personal från Open Art göra urval av ett antal konstnärer till utställningen tillsammans. Urvalet görs utifrån ansökningar från konstnärer världen över som inkommit genom vårt ansökningsformulär Open Call.

– Till Folkets jury vill vi hitta en grupp som representerar Örebro, både när det kommer till ålder och geografisk spridning. Men också vilka erfarenheter, perspektiv och färdigheter de tar med sig in i arbetet och där är allas röst lika viktig, säger Sofia Gustafsson, Projektledare för urvalsarbetet.

Om ovan stämmer in på dig och du är intresserad att vara med i Folkets jury, hittas ansökan på Open Arts hemsida www.openart.se under perioden 2–16 mars. Ansökan är ett digitalt formulär där du får presentera dig själv, varför just du ska representera folket och berätta om din relation till Open Art. 

Som medlem i folkets jury får du:

  • – ​en guidad visning tillsammans med de andra jurymedlemmarna under sommaren 2021
  • ​- ​presenteras som en del av juryarbetet
  • – ​ett Ambassadörs-kit för Open Art 2021.

Kultur | Open Art vill engagera örebroarna i urvalet av konst
Örebroguiden

Källa Örebro Kommun

You must be logged in to post a comment Login