Nytt förslag på hur Örebro ska se ut år 2040

Av den 1 februari, 2017

Vi har ett förslag på hur vi ska använda Örebro kommuns mark och vatten i framtiden. Nu vill vi veta vad örebroarna tycker om bland annat bostäder på golfbanan, en ny järnväg, CV-området, kommunens orter och avståndet mellan busshållplatserna. Vi blir allt fler i Örebro och vi behöver fler bostäder och mera platser för företagande, samtidigt som vi är måna om både natur och kulturmiljöer.

Nu är det dags att lämna synpunkter på vårt förslag på den nya översiktsplanen. Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Det går att lämna synpunkter under perioden 1 februari–30 april på www.orebro.se/nyoversiktsplan Därefter sammanställer vi alla synpunkter som kommit in och ändrar förslaget där vi ser att det behövs.

Öppet möte 15 mars
Den 15 mars kl.18 till ca kl.21 är alla örebroare välkomna till ett öppet möte där de har möjlighet att få mer information, fördjupa sig i olika frågor och diskutera med tjänstemän och politiker. Mötet hålls på City konferenscenter, Klostergatan 23.

Mer information
Följ oss på Örebro kommuns Facebook under februari-april, då vi bland annat kommer lägga upp frågor från översiktsplanen som vi vill ha synpunkter på. Under vecka 13 kan ni även följa arbetet med översiktsplanen på Instagram @orebrokommun

Den 4 mars kl.11-16 finns vi på plats på Våghustorget.

Läs mer om översiktsplanen och se det nya förslaget på www.orebro.se/nyoversiktsplan

Nöje | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login