Nyinvigning av konsten i Varbergatunneln

Av den 30 juni, 2019

De senaste veckorna har ungdomar haft som sommarjobb att tillsammans med konstnären och konstintendenten Jesper Blåder restaurera konsten i tunneln under vägen i Varberga centrum.

Ursprungligen skapades konsten i tunneln av konstnären Dragomir Rajkovic tillsammans med ett antal ungdomar år 1991. I sommar har den alltså restaurerats av 10 ungdomar från Varberga och Oxhagen.

Projektet är ett VOX-projekt som bedrivits tillsammans med Örebro konsthall.

Nyinvigning av tunneln kommer att ske fredag 5 juli kl.13.00 och då kommer också konstnären Dragomir Rajkovic att närvara.

» Mer info här «

Kultur | Nyinvigning av konsten i Varbergatunneln
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login