Ny vandringsled vid Siggebohyttan klar för invigning

Av den 28 maj, 2020
Siggebohyttas bergsmansgård. Foto: Örebro läns museum

Tisdag 9 juni invigs den nya vandringsleden kring Siggebohyttans bergsmansgård i närvaro av biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren. Som ett led i att utveckla besöksmålet Siggebohyttan har en vandringsled som går till det gamla gruvområdet intill bergsmansgården tagits fram. 

Längs vandringsleden – som är ett samarbete mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Västerås stift, privata markägare och föreningsliv – ska skyltar placeras som berättar historien om arbetet med järnet samt hjälper besökaren att se och förstå spåren i landskapet. 

Att uppleva miljön och stämningen i den storslagna mangårdsbyggnaden på Siggebohyttan ger känslan av att tiden stått still. Besökaren kommer väldigt nära den förmögna bergsmansfamiljen som bodde där i mitten av 1800-talet och får en god bild av hur deras vardagsliv tedde sig i hemmet. Men bergsmansgårdens historia handlar om så mycket mer, skriver Örebro läns museum i ett pressmeddelande.

”Vandringsleden ger oss möjlighet att fördjupa berättelsen om SIggebohyttan, den lägger till ett viktigt kunskapslager för att man ska förstå platsens historia”, berättar Marcus Drotz – chef för enheten Kunskap och publik på Örebro läns museum. ”Det är inte helt fel att vi dessutom uppmuntrar folk att röra på sig, här är det verkligen perfekt att kombinera kultur och hälsa.”

Förklaringar till Siggebohyttans överdåd

Det är lämningarna i skogen, i landskapet, runt omkring Siggebohyttan som ger förklaringen till mangårdsbyggnadens överdåd. Det är där vi hittar spåren av slitet, det hårda arbetet som skapade bergsmännens välstånd. Det var ett tungt och farligt arbete, där gruvarbetarna fick klättra ner på osäkra stegar ner i den 104 m djupa gruvan. Mycket arbetskraft gick åt, för att utvinna de enorma mängder träkol som åtgick, för att bryta malmen, bearbeta den och att sköta de tunga transporterna. Av malmfororna ser man än idag spåren i form av själva vägen som vandringsleden är en del av. Den är urgröpt, som ett dike, typen kallas hålväg, och är dessutom en del av den uråldriga stigen till kyrkan i Lindesberg. Längs leden finns också spår av järnbearbetning, kolmilor och olika byggnader.

Västerås stift som äger marken har varit med och samarbetat för att leden skulle komma till stånd. Biskop Mikael Mogren är den som kommer att inviga vandringsleden säger att han gillar Bergslagen skarpt;

”Siggebohyttan står som ett monument över allt det tunga arbete som byggde vårt land. Det är en vacker miljö. Där får jag inspiration. Vandringsleden är den medeltida kyrkstigen till Lindesbergs kyrka. Leden är kristen tro, järn och skog i den speciella kombination som byggde Sveriges välstånd”, säger Mikael Mogren

Leden indelad i sju etapper

Leden är 800 meter enkel väg och är indelad i sju etapper. På skyltarna finns texter och förklarande bilder om det man möter längs vägen. Vandraren kan få med sig en gratiskarta och på den ges även information om hur många steg det är mellan de olika etapperna, för att särskilt uppmuntra till motion och rörelse. I dessa tider då människor inte kan träffas som vanligt och några har blivit ofrivilligt stillasittande längtar man kanske lite extra efter att komma ut i skog och mark. 

Det är något som Mikael Mogren också har noterat: ”Återigen är många ute och vandrar på leder och kyrkstigar. Över hela Sverige finns ett tätt nät av stigar som strålar samman vid varje sockenkyrka. I tusen år har människor i vårt land gått på sina kyrkstigar till livets stora högtider. Man kan nästan säga att vi varit ett pilgrimsfolk”.

Välkommen till Siggebohyttan Sommaren 2020!

Kultur | Ny vandringsled vid Siggebohyttan klar för invigning
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login