Ny undersökning visar: Du blir mindre stressad av att lyssna

Av den 10 juli, 2018

En ny undersökning visar att lyssning till olika typer av ljud har många effekter, hela 9 av 10 i Sverige upplever att ljudupplevelser kan påverka ens känslor. Av dessa svarar 87 procent att de blir mindre stressade av att lyssna. Nästan 7 av 10 svenskar väljer samtidigt att lyssna på något för att somna lättare, särskilt i åldern 16-34 år.

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av BookBeat, syftet med undersökningen är att öka förståelsen för varför lyssningen av exempelvis ljudböcker ökar i Sverige och vilka effekter det har på lyssnarna.

På uppdrag av BookBeat har Kantar Sifo genomfört en omfattande undersökningpå temat; Hur påverkar ljudet dig? Undersökningen adresserar effekter samt känslor kopplat till att lyssna. Bland annat visar undersökningen att hela 87 procent av svenska folket någon gång har känt sig mindre stressade av att lyssna på någon form av ljud.

Vi har länge försökt förstå vilka effekter det får när allt mer media konsumeras via ljud. Nu har vi tagit detta ett steg längre i syfte att verkligen få veta hur vi påverkas av att lyssna mer. Det gör att vi får en större kunskap kring lyssnarna vilket gör att vi bland annat kan förstå deras drivkrafter och värde av att exempelvis lyssna på ljudböcker, säger Niclas Sandin, vd BookBeat.

Undersökningen visar att det är vanligt att nyttja ljud i syfte att koppla av, främst bland unga i ålderskategorin 16 – 34 år där hela 96 procent uppges göra det. Många nyttjar även ljud för att somna lättare, nästan 7 av 10 i Sverige menar att de använder ljud för att somna lättare. Även där sticker den yngre målgruppen ut – hela 68 procent menar att de använder ljud i samband med insomning.

Resultatet i undersökningen om ljudets påverkan överensstämmer med den feedback vi får av många ljudbokslyssnare. Ljudboken har fått en naturlig plats i svenskarnas kvällsrutin och hjälper lyssnare att koppla av innan de somnar. Det betyder inte att ljudboken bara är en mirakelmetod eller sömnpiller för att somna på kvällen när lyssningen även förekommer övriga dygnet och nästan 9 av 10 av svenska folket även uppger att ljud kan förstärka en berättelse, avslutar Niclas Sandin. 

Förutom effekter kopplat till mindre stress och avslappning visar undersökningen tydligt att ljud både kan göra dig mer kreativ och lycklig. Dessutom svarar 66 procent av svenska folket har upplevt att de har presterat bättre med hjälp av ljud, högst andel återfinns i ålderskategorin 35 – 49 år där hela 80 procent uppger detta. 

Fakta om ljudupplevelser från undersökningen (riket):

  • Hela 9 av 10 upplever att ljudupplevelser kan påverka dina känslor.
  • 79 procent av svenska folket upplever att ljudupplevelser kan göra dig mer avslappnad.
  • Hela 87 procent av svenska folket har känt sig mindre stressad av att lyssna på ljud.
  • 94 procent av svenska folket använder ljud för att koppla av.
  • Nästan 7 av 10 använder ljud för att somna lättare.
  • 66 procent har någon gång upplevt sig ha presterat bättre med hjälp av ljud. 

Kultur & Musik | Lyssna
Örebroguiden

Om undersökningen 
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo. Antal respondenter 1 061, utifrån ett riksrepresentativt urval i ålderskategorierna 16-80 år. Undersökningen genomfördes under perioden 28 april till den 3 maj 2018.

You must be logged in to post a comment Login