Ny lekmiljö på barns villkor i Tybble

Av den 28 september, 2020
Tybbleparken. Foto: Örebro kommun.

Som en del i Örebro kommuns stora arbete med att utveckla lekmiljöer på barns villkor, är det nu dags för invigning av nya lek- och aktivitetsytor i Tybble. Tillsammans med skolelever och föreningar har Tybbleparken förvandlats till en Tarzandjungel – och mycket annat.

Projektet har genomförts av Parkenheten vid Tekniska förvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Örebro kommun med bidrag från Boverket.

– Nya ängsytor, konst, en pumptrackbana för cykel, ytor för skateboard och kickbikes och så en Tarzandjungel. Det är bara några av alla nya delar för barn och unga i Tybbleparken och det ska bli så roligt med en invigning i parken, säger Mimmi Beckman, planerare, Parkenheten.

En stor grusplan har också byggts om till gräsplan för fotboll och vid foten av Tybblekullarna har en ny lekplats byggts.

Invigning tisdag 29 september.

Deltar vid invigningen gör elever från Sörbyskolan och flera föreningar som varit delaktiga i projektet, som till exempel Örebro Skateboard förening, IK Sturehov och Konstbunkern. Konstbunkern kommer att hålla en workshop. Några av Örebros politiker kommer också att finnas på plats: Marie Brorson (S), Lennart Bondeson (KD) och Anders Olsson (C).

Business | Ny lekmiljö på barns villkor i Tybble
Örebroguiden

Källa Örebro Kommun

You must be logged in to post a comment Login