Ny digital guide för Råsvalslund lanseras på kulturarvsdagen

Av den 10 september, 2020
Råsvalslund i Guldsmedshyttan - ett nytt besöksmål i Bergslagen.

På söndag 13 september – då kulturarvsdagen firas i Guldsmedshyttan – lanseras och presenteras den nya digitala guiden ”Råsvalslund – en vikingatida boplats och nutida betesmark”.

Guiden – som finns i appen ”Kultur Lindesberg” – berättar om livet i byn på en fyndplats som är unik för Bergslagen, om odlingslandskapets historia och dagens flora.

Den nya digitala guiden ”Råsvalslund” har producerats och presenteras av arkeolog Martin Edlund (Örebro läns museum) och kommunekolog Ingrid Andrén (Samhällsbyggnad Bergslagen).

Som komplement till den digitala guiden har en lärarhandledning tagits fram av museipedagog Johanna Björck (Örebro läns museum).

I början av 2000-talet undersökte arkeologer från Örebro läns museum och frivilliga från en studiecirkel några lämningar på området. De hittade många spännande fynd från vikingatiden – husgrunder, gravar och olika föremål från tiden mellan 800-talet och 1000-talet. Fram tonade bilden av en by som var välbärgad för sin tid och som på den här platsen under åtminstone två hundra år. I samband med utgrävningarna påbörjades också ett restaureringsarbete av gamla betesmarker. En hel del gran och björk avverkades och betet återupptogs 2004. Restaureringen har gynnat många blommor och gör också att fornlämningarna syns bättre i terrängen.

Råsvalslund – ett nytt besöksmål i Bergslagen

Samhällsbyggnad Bergslagen har fått pengar från Lindesbergs kommun för att ta fram informationsmaterial om en unik plats och välbevarad sevärdhet i Bergslagen. Med bättre information och tillgänglighet ska nya besökare lockas till Råsvalslund – däribland skolelever. Satsningen inleddes 2019 med att ordna informationstavla, rastplats och parkering.

Önskemål om en digital guide för fördjupning av informationen lyftes fram och pengar beviljades av Länsstyrelsen i Örebro län. Guiden har tagits fram i samarbete mellan Samhällsbyggnad Bergslagen, Örebro län museum och Lindesbergs kommuns kulturenhet. Med ljud, bild och text berättas nu mer om livet i den vikingatida byn, om landskapets kulturhistoria och om den speciella flora som blir i hävdade marker.

Den digitala guiden ”Råsvalslund” finns i appen Kultur Lindesberg som är producerad och förvaltas av Kulturenheten i Lindesbergs kommun. I kultur-appen finns sedan tidigare guiden ”100 gravar du måste se innan du dör” som också kommer att presenteras under kulturarvsdagen i Guldsmedshyttan. Appen Kultur Lindesberg kan laddas ned gratis där appar laddas ned.

Lärarhandledning om Råsvalslund

Som komplement till den digitala guiden har en lärarhandledning tagits fram av museipedagog Johanna Björck (Örebro läns museum):

”Lärarhandledningen om Råsvalslunds fornlämningsområde är tänkt att ge lärare en guide till att upptäcka platsen. Handledningen ger en lättillgänglig sammanfattning av det forskare vet om platsen och ger ingångar till hur lärare kan berätta om och arbeta med forntid, utifrån den här specifika lokala platsen, tillsammans med sin klass. Lärare kan med hjälp av handledningen levandegöra platsen för sina elever – gärna i kombination med den guide som nu produceras. Som lärare får du exempel på hur du kan använda guiden tillsammans med materialet i handledningen och ger förslag på frågor, grupparbeten och uppgifter att arbeta med i klassen, både på plats i landskapet och i klassrummet. Målgruppen är främst mellanstadiet men kan också användas av andra årskurser och intresserade”.

Kulturarvsdagen 13 september i Guldsmedshyttan

Dagen inleds kl 11:00 i Guldsmedshyttans kyrka med gudstjänst för små och stora som avslutas omkring kl 12:00 med fika för alla utanför kyrkan. Därefter (kl 12:15-14:15) finns möjlighet att göra något eller allt av detta:

  • Skattjakt för barnen med start vid kyrkan – alla får pris.
  • Introduktion av appen ”100 gravar…” utanför kyrkan.
  • Introduktion av den nya digitala guiden ”Råsvalslund” vid Råsvalslund med arkeolog Martin Edlund (Örebro läns museum) och kommunekolog Ingrid Andrén (Samhällsbyggnad Bergslagen).
  • Öppet hus i kyrkan med möjlighet att se kyrkans alla skatter – kyrksilver, brudkronor, prästens kläder, kyrkrummet med mera.
  • Församlingens vaktmästare finns på plats utanför kyrkan för att svara på frågor om kyrkogården, skötsel med mera.

Dagen avslutas omkring 14:15 med ett orgelpotpurri med Agnes Falk.

Kultur | Ny digital guide för Råsvalslund lanseras på kulturarvsdagen
Örebroguiden

Källa LindeKultur
Kulturarvsdagen 2020 i Guldsmedshyttan är ett samarbete mellan Linde bergslags församling, Örebro Länsmuseum, Samhällsbyggnad Bergslagen och Kulturenheten, Lindesbergs kommun.

You must be logged in to post a comment Login