Nu invigs Vivallakullen

Av den 10 juni, 2019

Den 15 juni kl. 11-14 inviger vi Vivallakullen, en mötesplats med aktiviteter och upplevelser för alla. Media hälsas välkomna!

Vivallakullen har, som en del i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Vivalla, utvecklats etappvis under en längre tid med målet att göra området mer attraktivt och en målpunkt för fler besökare. Vivallakullen ska vara en attraktiv och tillgänglig plats för alla. Här finns bland annat nya tennisbanor och konstverket Äppletanke. Dessutom finns det lekplatser och utegym, samt flera grönområden och grillplatser.

– När Örebro växer behöver vi även se över och renovera våra parker. Vivallakullen kom till när Vivalla byggdes för över 50 år sedan och nu vill vi utveckla det till ännu bättre mötesplats med fler aktiviteter och upplevelser för alla örebroare. Nu finns det bl.a. lekplats, utegym, grillplatser och tennisbanor, säger Ullis Sandberg, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Parken har fått en ny identitet, inte minst med ett konstverk på toppen. En stor förändring är de fina gångstigarna och ny belysning, som gör det till en tillgängligare park året runt. När det är snö på vintern, så har vi gjort i ordning kullen för att det ska gå lätt att åka pulka. På våren finns en praktfull blomlöksplantering. Vi hoppas att många fler ska upptäcka parken och den som går till toppen av kullen, får en fin utsikt över Örebro! säger Anne Hernandez Pettersson, stadsmiljöstrateg, Örebro kommun.

Välkommen på invigning
Tid: Lördag 15 juni kl. 11-14
Plats: Vivallakullen, i Hjärstaskogen mellan Vivalla och Nya Hjärsta. Vi samlas bredvid lekplatsen vid kullens södra entré.

På programmet står bland annat en invigningsceremoni med Ullis Sandberg (S), kommunalråd, scenuppträdanden med elever och pedagoger från Kulturskolan, invigning av konstverket Äppletanke på Vivallakullens topp med konstnärerna Bigert & Bergström samt Lennart Bondesson (KD) och tennisuppvisning med Simon Sportklubb och Örebro tennisklubb.

» Mer info här «

Nöje | Nu invigs Vivallakullen
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login