Nu bygger Örebro Svampens arvtagare

Av den 4 oktober, 2016

Bild: Vinnare. ”Lyra”, skulptur i skogsmark av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Den internationella arkitekttävlingen för Örebros nya vattenreservoar gav hela 60 förslag från 7 länder. Nu är tävlingen avgjord! Vinnare, och Svampens arvtagare, är ”Lyra”, skulptur i skogsmark av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Örebros vattentorn ”Svampen”, gestaltat av Sune Lindström, togs i bruk 1958. Sedan dess har Örebros befolkning vuxit snabbt och Svampens kapacitet räcker inte längre till. Örebro står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna och idag bor här drygt 143 000 människor.

För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen i Örebro. Bygget är planerat att starta under 2017 och den nya vattenreservoaren beräknas tas i bruk våren 2019.

Den nya vattenreservoaren, som behövs för att förse vårt växande Örebro med vatten på ett tryggt och säkert sätt, kommer genom det vinnande förslaget att bli ett nytt spännande landmärke i Örebro, säger Charlotte Edberger Jangdin, ordförande i Tekniska nämnden, Örebro kommun.

Vårens internationella arkitekttävling genomfördes för att hitta Svampens arvtagare.

Det har varit ett spännande juryarbete och krävande eftersom det var många förslag. Det handlar inte bara om hur byggnaden ska se ut utan också hur den ska skyddas och hur platsen omkring ska utformas. Det är kul att en vattenreservoar i Örebro har engagerat arkitekter från så många olika länder. Vi har fått tävlingsbidrag från bland annat Spanien, Österrike och Thailand, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun.

Prisutdelningen hölls idag, 4 oktober, på Svampen. Juryn har enhälligt utsett förslaget ”LYRA” till vinnare av tävlingen ”Svampens arvtagare – ny högreservoar i Örebro” och rekommenderar förslaget till fortsatt utveckling och utförande. En prissumma om 300 000 SEK utges i första pris.

Första pris går till ”Lyra”, skulptur i skogsmark av Lars Anfinset, arkitekt SAR/MSA,Ett Ark Arkitektur”

Ur juryns motivering:
”Lyra” är ett kraftfullt förslag som med sin skulpturala enkelhet griper tag i betraktaren och skapar en unik upphöjd plats med en helt egen identitet. Ett stabilt fundament i betong lyfter en lättare form mot himlen samtidigt som den inre reservoaren skyddas av ett beständigt skal av cortenstål. ”Lyra” känns som helhet vänligt i sin framtoning, trots sitt hårda skal och har förutsättningar att fungera i samklang med sin omgivning, både gentemot närområdet och som ett tydligt landmärke på håll för Örebros södra delar. Förslaget uttrycker en byggnad som kan närvara i Örebroarnas vardag, där vattenreservoaren skapar en samlande mötesplats. ”Lyra” är både den originella och värdiga arvtagare till Svampen som Örebro efterfrågat och ett nyskapande tillägg i den framtida stadsbilden.

Andra pris går till förslaget ”PERMANENT”
Linnéa Holmberg, Arkitekt SAR/MSA, Karl Zetterholm, Arkitekt MSA. Medarbetare: Ingrid Westermark, Arkitekt, Eric Holmberg, LjusdesignerEn prissumma om 150 000 SEK utges i andra pris.

Tredje pris går till förslaget ”RINGAR PÅ VATTNET” (Y)
Henrik Sagen, A09 Arkitekter, Frida Alexanderson, A09 ArkitekterEn prissumma om 75 000 SEK utges i tredje pris.

Juryn har även gett följande 3 förslag (utan inbördes ordning) hedersomnämnande. Vardera förslag får en prissumma om 25 000 SEK :

Hedersomnämnande till förslaget KRUSNINGEN
Eke Wondaal, Hampus Berndtson

Hedersomnämnande till förslaget SYMBIOS
Rabbe Tiainen, HELST Ab. Medarbetare: Jens Rasmussen, HELST Ab

Hedersomnämnande till förslaget ÄMBAR
Norell/Rodhe Arkitektur AB: Einar Rodhe, Arkitekt SAR/MSA, Daniel Norell, Arkitekt SAR/MSA, Aron Fidjeland, Arkitekt

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login