Norrbyskolans och Hagaskolans elever skapar med konstnärer

Av den 24 juni, 2019
Workshop pågår. Foto: Jenny Berntsson

Vad är en kreativ vildmark och hur går stigarna när barn får experimentera och låta den kreativa processen vara en del av målet? Det återstår att se, för just nu skapar elever på Norrbyskolan och Hagaskolan konst tillsammans med konstnärer i sina egna lekmiljöer.

I början av juni påbörjade elever på Norrbyskolan och Hagaskolan i Örebro den spännande processen att skapa konst i sina egna lekmiljöer tillsammans med en konstnär. Under workshops ledda av konstnärerna Jenny Berntsson och Ruben Wätte får eleverna utforska och experimentera, och i augusti kommer konstverken att börja växa fram.

Då finns möjlighet att prata med elever och pedagoger på Norrbyskolan, konstnär Jenny Berndtsson och kommunens projektledare Mimmi Beckman.

Från standardlekplatser till levande lekmiljö
Konstprojektet bidrar till Örebro kommuns arbete att gå från ”standardlekplatser” till variationsrika och levande lekmiljöer där barns fantasi, skapande och utforskande är lika viktigt som rörelseglädje.

Projektet är också ett sätt att stärka barns inflytande och delaktighet.

I samarbete med Statens Konstråd
Projektet pågår under två år, 2019–2020 och är ett samarbete mellan Örebro kommuns parkenhet, Örebro Konsthall, skolorna och Statens Konstråd, som också finansierar den största delen av projektet.

Förhoppningen är att konstprojektet ska resultera i både roliga minnen och värdefulla erfarenheter för barnen och att det som barnen väljer att skapa kan finnas kvar i Norrbyparken och i Varbergaskogen under några år, till glädje för alla som bor och vistas i områdena.

Kultur | Norrbyskolans och Hagaskolans elever skapar med konstnärer
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login