Norrbyskolans elever skapar med konstnär

Av den 24 september, 2019
​Foto: Jenny Berntsson

Hur går stigarna när barn får experimentera och låta den kreativa processen vara en del av målet? Kanske i form av en katt? På onsdag 25 september inviger Norrbyskolan den konstnärliga installationen ”Norrbykatten” som elever skapat i Norrbyparken tillsammans med konstnären Jenny Berntsson.

I början av juni påbörjade elever på Norrbyskolan i Örebro den spännande processen att skapa konst i parken utanför sin skolgård. Under workshops ledda av konstnären Jenny Berntsson har eleverna fått utforska och experimentera, och tillsammans har de skapat den konstnärliga installationen ”Earth Drawing – Norrbykatten”

Närvarande: Elever och pedagoger på Norrbyskolan, konstnär Jenny Berntsson och kommunens projektledare Mimmi Beckman.

Under invigningen kommer lekar anordnas i ”Earth Drawing – Norrbykatten”, om vädret tillåter kommer händelsen att filmas ovanifrån.

För att visa skaparprocessen öppnas den 25 september även en online-utställning på orebro.se/norrbyparken.

Från standardlekplatser till levande lekmiljö
Konstprojektet bidrar till Örebro kommuns arbete att gå från ”standardlekplatser” till variationsrika och levande lekmiljöer där barns fantasi, skapande och utforskande är lika viktigt som rörelseglädje.

Projektet är också ett sätt att stärka barns inflytande och delaktighet. En ambition med projektet var att undersöka hur konst kan användas som redskap för att barn ska kunna vara mer delaktiga i utveckling av offentliga platser.

I samarbete med Statens Konstråd
Projektet pågår under två år, 2019–2020 och är ett samarbete mellan Örebro kommuns parkenhet, Örebro Konsthall, skolor i Örebro och Statens Konstråd, som också finansierar den största delen av projektet.

Förhoppningen är att konstprojektet ska resultera i både roliga minnen och värdefulla erfarenheter för barnen och att det som barnen väljer att skapa kan finnas kvar under några år, till glädje för alla som bor och vistas i områdena.

Kultur | Norrbyskolans elever skapar med konstnär
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login