Norden står i fokus under OpenART 2019

Av den 28 maj, 2018

OpenART kommer att genomföras i de centrala delarna av Örebro 8 juni – 1 september 2019, under biennalen 2015 så valde vi att lägga extra fokus på Kina och Frankrike och 2017 på Japan och Colombia. Ungefär en tredjedel av de deltagande konstnärerna har kommit från de utvalda fokusländerna och de övriga deltagande konstnärerna har kommit från resten av världen. Att ha fokusländer har varit ett intressant spår för att fördjupa sig i ett lands konstscen och historia.

Under biennalen 2019 vänder vi blicken mot de nordiska länderna, Island, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Norden har en unik och vital konstscen som är helt ny för OpenArt. Tidigare har inga konstnärer från Island varit med, någon enstaka från Danmark och Norge men däremot så har Finland funnits representerat genom åren. Vi har bjudit in curators från fokusländerna som har uppdrag att göra ett urval av verk och konstnärer. De curators vi har valt att samarbeta med har stor erfarenhet av att arbeta med biennaler och konst i det offentliga rummet.

I dagarna stängdes också ansökningsportalen Open Call där yrkesverksamma konstnärer från hela världen har ansökt om att få vara med på nästa utställning. Open Call resulterade i 437 ansökningar och nu har ett juryarbete påbörjats för att hitta de mesta intressanta och genomförbara idéerna. Juryn består av Anna-Karin Wulgué, konsthallschef, Linda Wallenberg, curator, Andreas Brändström, konstmusiechef, Loulou Cherinet, konstnär, Johan Jedebert, konstnär och utställningstekniker som alla bidrar med olika erfarenheter och perspektiv.

Under de senaste åren har ca 30 procent av de medverkande konstnärerna i Open Art antagits via Open Call och ca 70 % är curatoriskt valda konstnärer.

Både det curatoriska arbetet och juryarbetet sker under våren och sommar 2018.

Kultur & Musik | OpenART 2019
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login