Nöje | Tips till tonårsföräldrar inför sommarens festivaler

Av den 18 juni, 2016

I en undersökning* som Sifo genomfört, på uppdrag av IQ, bland 1000 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år svarar 85 procent att de tror att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler.

Samtidigt uppger endast 21 procent av föräldrarna att de är oroliga för att deras egna barn ska dricka alkohol i samband med festivaler.

Att det förekommer en hel del alkohol på många festivaler är ingen hemlighet men det är inte säkert att det endast är andra tonåringar som dricker och inte de egna barnen. Inför sin tonårings festivalresa är det viktigt att som förälder sätta sig ner med sin tonåring och prata om alkohol, vad man oroar sig för och hur man själv ser på alkohol, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

I slutet av april fick drygt 100 000 vårdnadshavare, med barn som under 2016 fyller 14 år, IQs bok Tonårsparlören hemskickad till sig. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar. Boken innehåller bland annat kapitel som ”Festivaler”, ”Hur pratar man om alkohol?” och ”Hur mycket dricker tonåringar?”.

I undersökningen framkommer även att nästan hälften (48 procent) av de tillfrågade tonårsföräldrarna är oroliga för att deras barn ska råka illa ut på grund av alkohol.

Tips till tonårsföräldrar inför sommarens festivaler:

1. Ta reda på vad som gäller på festivalen
Festivaler har ofta olika regler för åldersgränser och alkohol. Ta reda på vilka regler som gäller på den festivalen som din tonåring vill åka på.

2. Köp inte ut alkohol
Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn ”visar” du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också.

3. Håll kontakten
Se till att din tonåring har med sig sin mobiltelefon och bestäm några tider under festivalen då ni hörs av.

4. Prata om riskerna innan
Prata med din tonåring om de risker som kan finnas på och runt festivaler. Att det kommer finns alkohol och fulla personer och att det kan förekomma droger, våld och stölder.

5. Gör det lättare att säga nej till alkohol
Hjälp din tonåring med argument till varför han eller hon inte ska dricka. Berätta vad du själv tycker och vad du oroar dig för. Vad du säger spelar roll.

6. Åk tillsammans
Om du inte vill att din tonåring ska gå på festival själv, föreslå att du kan följa med. Ni behöver inte göra allt tillsammans under festivalen men det kan kännas tryggt att du finns där om något skulle hända.

7. Stå emot grupptrycket
Låt inte din tonåring åka på festival bara för att ”alla” andra för göra det. Om du inte vill att din tonåring ska åka på festival, säg nej.

*Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av IQ under perioden 1 – 9 april 2016 bland 1000 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en webbenkät.

Nöje
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login