Nätverket Lindekultur fyller fem år

Av den 7 oktober, 2018

Idag (7 oktober) för fem år sedan (2013) höll Nätverket Lindekultur sitt första nätverksmöte (bilden) med ett 50-tal kulturutövare, kulturintresserade och andra som vill att Lindesberg ska vara en levande och attraktiv kulturstad.

Nätverksmötet hade föregåtts av ett första idémöte (8 september) och ett förberedande möte (22 september) inför det första officiella nätverksmötet (7 oktober)

Det första nätverksmötet handlade om att inventera aktörer i nätverket – från enskilda kulturutövare, föreningar, kulturinstitutioner och kulturarenor till enskilda och organiserade kulturanvändare.

Genom att samla in behov bland aktörerna och inventera vad som behöver göras kommer nätverket att ta fram en handlingsplan med aktiviteter som kan genomföras ”direkt, snart eller på längre sikt” beroende på omfattning och komplexitet.

Under det första nätverksmötet bestämdes att initialt koncentrera aktiviteterna till tre aktuella frågor:

  • Samverkan kring samlings- och möteslokaler för kulturlivet – från behovet av ett ”kulturhus” till hur föreningar skulle kunna få tillgång till lokaler.
  • Samordning av evenemangskalender – här fanns tankar om samordning med kommunens evenemangskalender.
  • Samsyn kring vikten av kultur genom ett möte med politiker – ambitionen är att bjuda in representanter för kommunens partier till ett möte snarast möjligt.

Tankar om ett nätverk för Lindekultur (enligt presentationen på första nätverksmötet):

  • Varför? Lindesberg har ett mycket brett och levande kulturliv – men det behöver göras mer synligt för att stärka dess position, konkurrenskraft och betydelse för kommunens utveckling.
  • För vem/vilka? Kulturutövare, kulturintresserade och alla andra som vill att Lindesberg ska vara en levande och attraktiv kulturkommun.
  • Hur? Nätverket Lindekultur vill bidra till att Lindesberg är en levande och attraktiv kulturkommun genom samverkan, samordning och samsyn kring kulturlivet i kommunen.
  • Samverkan? För att tillsammans värna och stärka förutsättningarna för ett brett och levande kulturlivet i Lindesberg. För att tillsammans göra kulturlivet mer synligt både i och utanför Lindesberg.
  • Samordning? För att undvika att kulturevenemang krockar med varandra och att dra nytta av andra evenemang i kommunen.
  • Samsyn? Kring vikten av ett livaktigt kulturliv för att Lindesberg ska vara attraktiv för invånare, inflyttare och besökare/turister.

Hur tycker DU att Nätverket Lindekultur lyckats med de ursprungliga tankarna – och vilka aktuella frågor bör Nätverket Lindekultur koncentrera sig på de kommande åren? Skicka ett mail till info@lindekultur.se

Kultur & Musik | Lindekultur
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login