Naturvårdarbetet i Kvismaren

Av den 22 maj, 2020
Arkivbild

Följ med till månadens reservat Kvismaren under biologiska mångfaldens vecka, ornitologerna Magnus Persson och Lars Johansson guidar oss på temat naturvård och Kvismarens fågelliv.

Vi lär oss mer om kulturlandskapet, våtmarksfåglar, studier gjorda av Kvismare fågelstation och den biologiska mångfalden i området.

Upptäck fler av länets vackra naturområden! Information om länets samtliga naturreservat och nationalparker finns på länsstyrelsens hemsida. Längst ner på sidan finns också en utskriftsbar krysslista som anger vilka reservat som ligger i respektive kommun i länet. https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat.html

Naturvårdarbetet i Kvismaren Söndag 24 Maj 2020.

» Mer information här «

Business | Naturvårdarbetet i Kvismaren
Örebroguiden

Källa Naturreservat i Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login