Naturvårdarbetet i Kvismaren med Magnus Persson och Lars Johansson

Av den 18 maj, 2020

Följ med till månadens reservat Kvismaren under biologiska mångfaldens vecka Lördagen den 24 Maj.

Ornitologerna Magnus Persson och Lars Johansson guidar oss på temat naturvård och Kvismarens fågelliv. Vi lär oss mer om kulturlandskapet, våtmarksfåglar, studier gjorda av Kvismare fågelstation och den biologiska mångfalden i området. Ta gärna med eget fika, kikare och kläder efter väder.

Upptäck fler av länets vackra naturområden! Information om länets samtliga naturreservat och nationalparker finns på länsstyrelsens hemsida. Längst ner på sidan finns också en utskriftsbar krysslista som anger vilka reservat som ligger i respektive kommun i länet.

» Mer information här «

Nöje | Naturvårdarbetet i Kvismaren med Magnus Persson och Lars Johansson
Örebroguiden

Källa: Hopajola

You must be logged in to post a comment Login