”Mytologi kring trosläror” av Leia

Av den 15 juli, 2019

Mytologi kring trosläror
Från liturgi
Till normer
Inte att glömma tabun
Från historisk händelse
En upprinnelse
Byråkratin växer
Parallellt
Med livet
Ett innehåll
Tänk
Sunt förnuft
Blandas
Med skrock
Den dova rösten
Ingen ägde
Ingen visste fanns
Den talade
Med stor sannolikhet
Till existens
Snabba rörelser
Som formas
Som underkastas
Politiska
Sociala
Ekonomiska
Omständigheter
Är det där
I detta
En hemlig bok skrivs
Skriven
Av plågad ande

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login