Myrorna

Myrornas uppdrag är att genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle.

Vi är Sveriges största butikskedja för second hand-varor och den största insamlingsaktören i vårt land. Vi har stora produktionsenheter på flera ställen i landet och 34 butiker, från Luleå i norr till Malmö i söder.

Vi har ca 450 anställda och sysselsätter ungefär 2000 personer per år genom praktikplatser eller arbetsträning. Utöver det låter vi ca 500 personer varje år göra sin samhällstjänst hos oss.

För öppettider och information runt högtider besök Myrorna >>

Info.
Myrorna
Fredsgatan 3
703 62 Örebro
Tele. 019. 672 14 85

Hitta till Myrorna >>