Museum & Utställningar

Örebro är staden med ett rikligt kulturarv i Svensk historia, staden som har varit landets mitt. Med en  viktig del i Svea Rikes historia lockas många besökare till staden & dess närområde.