Museet gillar kulturell hållbarhet

Av den 2 september, 2019

Med två stora satsningar möter Örebro läns museum hösten 2019. Den ena är utställningen Möjligheternas spegel Sinnenas begär som öppnar på Örebro slott den 5 oktober. Den andra är ett pedagogiskt program med namnet Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition. Gemensamt för båda är att de vill få besökarna att reflektera kring konsumtionssamhället mekanismer och människans möjligheter att välja ett annat levnadssätt som är i balans med planetens gränser.

Om mänskligheten ska överleva behövs inte bara nödvändiga förändringar i samhället utan också en genomgripande förändring av människans livsattityder och förhållningssätt. Museet vill därför öka förståelsen för kulturell hållbarhet. Kulturell hållbarhet söker efter kunskap om och perspektiv på människans inre drivkrafter och mentala förmågor. Genom att ha perspektiv på vår historia kan vi förändra vår framtid. Genom att belysa människans roll och drivkrafter då och nu vill museet knyta an till pågående klimat- och hållbarhetsdiskussioner.

Utställningen Möjligheternas spegel, Sinnenas begär går tillbaka till industrialismens och konsumtionssamhällets rötter; tiden 1810 – 1850. Genom museets föremålssamlingar berättas om denna sällan beskrivna period då fler och nya grupper fick möjlighet att konsumera mer, och individualisering, civilisering och privatisering tog fart.

Med utställningen vill museet får besökaren att fundera kring; Tänk om det funnits en alternativ framtid? Tänk om de stora industriella, teknologiska och kommersiella revolutionerna inte ägt rum? Tänk om konsumtionskulturen inte blivit till? På så sätt kanske det går att väcka hopp om att vi i vår egen tid kan påverka och förändra framtiden.

Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition är ett mobilt, pedagogiskt program som ska erbjudas alla länets skolelever i åldrarna 12-18 år. Genom en berättelse om framtidens folk, Lives, porträtteras vår samtid – plaståldern. Denna skruvade och humoristiska spegling av vårt samhälle väcker tankar kring västvärldens moderna sätt att leva och konsumera. Med avstamp i den senaste forskningen kretsar frågorna i utställningen kring konsumtion och livsstil, material och produktion, inflytande och jämställdhet, klimat, miljö och resiliens.

Eleverna ska på vägen fram mot en lösning ta sig an olika omväxlande moment, bland annat se en film om Lives, en utställning om Kassandra, göra en egen arkeologisk utgrävning och spela sig igenom en tidslinje i form av en spelplan med frågor som berör aktuell miljöforskning. I slutet förs alla samman och tillsammans med eleverna knyter pedagogen ihop de olika temana och frågorna.

Båda satsningarna firas in den 5 oktober. Först blir det en invigning på Örebro slott av Möjligheternas Spegel, Sinnenas begär. Landshövding Maria Larsson inviger och Einar Lyth från Bernadottesamfundet medverkar. Poeter från Pennybridge Poetry framför personliga tolkningar kring konsumtion, kulturell hållbarhet och utställningarnas innehåll. Delar av Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition visas samtidigt framför slottet.

Samma eftermiddag framförs en unik föreställning – en Hållbarhetsunderhållning i samarbete med Länsteatern på Örebro teater. Framstående forskare och författare som Helena von Zweiberg, Magnus Roos, Sarah Cornell och Tomas Brodin föreläser. Skådespelare från teatern, Pennybridge Poetry och museets personal medverkar och Gunilla Kindstrand håller samman programmet. Publiken utlovas en unik mix av musik och poesi, forskning och lek, hårda fakta och fantasi, på temat planetens gränser, konsumtionssamhällets konsekvenser och kulturell hållbarhet. Allt för att stimulera människors lust att leva i harmoni med planeten.

Kultur | Museet gillar kulturell hållbarhet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login