Move it – ”Groove battle” | Karolinska Gymnasiet

Av den 29 maj, 2017

Karolinska skolans vårkonsert ”Move it”, här ser vi dem framföra numret ”Groove Battle”.

Film
Anders Olofsson

.

Postproduktion
Karl-Johan Sandberg

You must be logged in to post a comment Login