Move it – Everywhere that I go | Karolinska Gymnasiet

Av den 29 maj, 2017

Karolinska skolans vårkonsert ”Move it”, här ser vi dem framföra numret ”Everywhere that I go”.

Film
Anders Olofsson

.

Postproduktion
Karl-Johan Sandberg

You must be logged in to post a comment Login