”Morgondiset” av Leia

Av den 1 mars, 2019

Morgondiset
Den grå dimman
Kom med vinden
Gömd vid ett träd
Visste jag
Måste iväg
Inte säker
Jag sprang 
Genom skogen
Diset
Dimman
Jagade mig
Ifrån alla träd
Ett fasligt oväsen
Fåglar kraxade
Lyfte och flög iväg
Så skrämda
Inte av mina steg
Inte av mina ljud
Någonting annan
Någon annan
Säkert flera
Fanns i skogen
Som jägare
Inte av djur
Av människokött
Drevs deras syfte
Deras karavan
Var jag bättre
Mitt syfte
Mitt ändamål
Finns inte tid
Att tänka på
Endast fly
Fyllde mig
Diset
Dimman
Var inte det farliga
Det var en varning
Tack vind
För du visade vägen
När ängar kom
Åkrar dök upp
Där kraxande
Övergick i vrål
Insikten oskyddad
Be och springa
Be och springa
Diset
Dimman
Tack vind
För att du visade vägen

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login