”Minnen av fortsatta steg” av Leia

Av den 30 juli, 2019

Minnen av fortsatta steg
Ej gångna
Vad vet vi
Dess fortsatta steg
Promenera på
På fattig kredit
Likt ett
Katolskt fördömande
Som ändå godkänner
En katolsk bikt
Tankar om
Sex, synd och skam
De fortsatta stegen
Alla iakttagelser
Stanken
Hungern
Allt jagande
Efter portar
Som borde
Vara öppna
Eller öppnas
I alla ord
Av händelser
Finns det
En sjungande dialekt
Benlös av för starkt
Det som rann ned
Utan tanke på dialekt
Orden…
Försvann ner
I det rinnande svalget
Benlös av det för starka
Finns det gangsters
Finns det politiker
Som vill
Slå av dig
Dina ben
En värk
Av det avslagna
Jag kryper
Jag gömmer mig
I tystnad
Säger jag mina ord
Högt ovan ett tak
En galge
En måndagsmorgon
Det unga livet tjöt
För frihetens stora sak

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login