Människokroppen Utställning kommer till Scandic Väst

Av den 15 september, 2019

Tills för några år sedan var synen på döda kroppar och forskning av den anatomiska beskaffenheten något som uteslutande var privilegium för läkarkåren i universitetens anatomisalar.

Uppfinningen av plastination och spresentationer av utställningsföremål i offentliga utställningshallar möjliggör det nu för allmänheten att få en inblick i den mänskliga kroppen

Utställningen ”Människokroppen Utställning“ förmedlar medicinskt vetande för intresserade besökare baserat på en omfångsrik vetenskaplig samling från 250 didaktiskt värdefulla anatomiska utställningar, bestående av konservade mänskliga kroppar, skelett, lemmar, organ, organblock och funktionssimulatorer.

Det som skiljer denna från de flesta andra utställningar är att denna utställning är helt och hållet inriktad på kunskapsöverföring av anatomin av den mänskliga kroppen.

Med andra ord: en resa genom anatomin av den mänskliga kroppen
Kropparna är alla uppställda i medicinska poser och inte i konstnärliga. Dessutom har vi inom utställningen cirka 1500 beskrivningar och markering på våra utställningsföremål.

Detta kan inte ses i de flesta andra utställningar, då de flesta andra utställningar baserar sig på konst (kroppar i konstnärliga poser, som exempelvis cykelfarare, pokerspelare, ballerina etc). Denna utställning skiljer sig därmed från andra utställningar eftersom det är läreffekten som är i fokus.

Utförliga förklaringar och diagram om allmänna och specifika teman om mänskliga kroppen erbjuder förutom utställningsföremålen kunskapsöverföring.

Mycket intressant är temat om cancer och tumörer, det finns 17 olika utställningar om olika cancer och tumörer.

Utställningen ”Människokroppen Utställning“ ger elever och lärare och alla intresserade ett omfattande utbildningsutbud. Den anatomiska utställningen tar sig an samtliga läroplansrelevanta teman och bidrar väsentligt till vidareutbildning i medicinska yrken.

Teman:
Cancer och tumörer
Skelett och rörelseapparat
Könsorgan, hjärna och nervsystem
Hjärta och blodomlopp, njurar och urinvägar
Matsmältningssystem och sinnesorgan
Andningsvägar och lungor

Därutöver ges tillfälle att utförligt sätta sig ned och utförligt läsa om teman som aids, alkohol och nikotin.

Alla kroppar har tillhandahållits frivilligt allt för vetenskapens utveckling.

Utställningen kommer till Scandic Väst fredagen den 20 September och finns kvar till söndag den 22 September.

» Mer info här «

Nöje | Människokroppen Utställning kommer till Scandic Väst
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login