Lov Örebro – gratis sommarlovsaktiviteter

Av den 12 juni, 2018

Är du barn och ungdom och bor i Örebro kommun – då kan du vara med om allt möjligt kul i sommar genom att ta del av Örebro kommuns lovsatsning ”Lov Örebro”.

Alla barn har rätt till ett roligt sommarlov!
En del av Örebro kommuns lovsatsning finansieras av statliga medel för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter som enligt regeringsbeslut S2017/07418/FST är baserat på statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiska bistånd. Dessa medel är riktade till barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år och ska syfta till att skapa aktiviteter som ska ge både stimulans och personlig utveckling. Det ska stimulera både flickors och pojkars deltagande samt främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

I år har Örebro kommun en mängd roliga aktiviteter att erbjuda barn och ungdomar. Genom samverkan med olika aktörer skapas aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling samt för barn och ungdomar.

En sommar med barn och ungdomar i fokus

– Det kommer att bli en massa roliga aktiviteter, säger Jenny Valtanen, övergripande projektansvarig för ”Lov Örebro”. Det kommer bland annat att arrangeras gratis aktiviteter i Hästhagen, spontanidrott/nattfotboll, teater, pyssel, musik, dans, och aktiviteter med Komtek. Förra året nådde man cirka 32 000 barn och ungdomar i åldern 6-15 år. Alla barn och ungdomar kan i år ta del av flera gratis aktiviteter än förra året och det är glädjande att kunna inspirera till ett aktivt och meningsfullt sommarlov!

– Man får inte glömma all övrig satsning som Örebro kommun gör, så som ”Sommarbidrag” som är ett bidrag som föreningar och organisationer kan söka av Kulturnämnden för att anordna aktiviteter för barn och ungdomar. Det är ett bidrag som ger civilsamhället möjlighet att skapa roliga och stimulerande aktiviteter på sommarlovet. Förra året nådde man cirka 7 000 barn och ungdomar i åldern 0-19 år, fortsätter Jenny Valtanen.

Aktiviteter i olika områden
”Lov Örebro” finns på plats i olika områden under hela sommarlovet och riktar sig till barn och ungdomar i åldern 6-15 år.

– Det är med glädje jag ser fram emot dessa arrangemang under sommarlovet och nästan så man önskar sig bli barn på nytt. Roligt också att det berör nästan hela kommunen vart fall varje väderstreck och jag besökte denna satsning redan ifjol och såg lyckan i barnens ögon vilket gjorde att man smälte inombords, säger Per-Åke Sörman (C) ordförande Kommunstyrelsens sociala och förebyggande utskott.

Mobila fritidsledare
Kommunen har också beslutat att anställa extra fritidsledarassistenter som ska vara på plats i Partnerskapsområdena; Brickebacken, Varberga, Oxhagen, Baronbackarna och Vivalla, för att inspirera och skapa aktiviteter för barn och ungdomar. De samverkar med flera verksamheter och aktörer i områden för att stärka tryggheten och upplevelsen för barn och ungdomar under hela sommarlovet.

Övriga satsningar inom Örebro kommun
Det sker också en satsning när de gäller kolloversmhet. I år har denna verksmhet fått utökat med platser och det bidrar till att flera barn och ungdomar kan få uppleva mera naturnära aktiviter på olika lägergårdar. Fritidsgårdarnas sommarverksamhet har också gjort en extra satsning för att kunna mer öppet på fritidsgårdarna än förra året.

Se vad som händer på webben och i sociala medier
Besök orebro.se/lovorebro för ytterligare information om det som anordnas. Ni kan också följa oss på Facebook och Instagram.

Nöje | Lov Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login