Lokalt | Wonderland – en visuell show helt uppåt väggarna

Av den 2 november, 2015

Den 19 till 21 november väcker vi fasaden på Örebro Teater till liv. Med hjälp av 3D-teknik och projektorer används hela väggen som en filmduk då vi visar en fasadshow som gestaltar allt som Wonderland-projektet handlat om. Den är också en hyllning till staden Örebro som fyller 750 år.

Under ett års tid har Örebro länsteater och Riksteaterns Tyst Teater tillsammans med en mångfald av samarbetspartners förverkligat projektet ”Wonderland – ett visuellt landskap”. Wonderland har anordnat barnveckor, workshops och föreställningar, allt för att skapa möten mellan människor som annars aldrig skulle ha träffats och väcka tankar som aldrig annars skulle ha väckts. Detta redovisas i en fasadshow som visas med hjälp av 3D-teknik på Örebro Teaters fasad.

Delaktighet och Teater Wonderland markerar också slutet på det tre år långa projektet Delaktighet och Teater (DoT) som startades i efterdyningarna av FAME Visukalen 2012. DoT har kombinerat kartläggning, forskning och praktiskt scenkonstarbete med utgångspunkten att möten mellan människor är en förutsättning för förändring av beslutsstrukturer kring döva och hörselskadades möjligheter att delta i kulturella sammanhang som publik, medskapare och/eller arrangör på lika villkor och på gemensamma arenor. Man har också intresserat sig för attityder kring teckenspåkighet och hur scenkonsten kan användas som ett verktyg för förändring.

ICS2015 – Bortom inkludering – nya kulturella rum Parallellt med Wonderland sker även forskningskonferensen ICS2015. Konferensen samlar svenska och internationella forskare för föreläsningar och panelsamtal. ICS2015 representerar forskningsgrenen av DoT och syftar till att belysa frågor om vad som formar identiteters olikheter och var i samhället dessa olikheter blir tydliga. Vem/vilka kan påverka dagens stadslandskap och hur blir eller borde människor bli uppfattade i vardagen? Vilken roll spelar konst och kultur för att synliggöra medborgarnas ojämlika förutsättningar i samhället idag?

CS2015 siktar mot ett intersektionellt tvärvetenskapligt fokus. Det betyder exempelvis att inkludera människors olika könspositioner, funktionsförmågor, socioekonomiska styrkor, osv. i stället för att definiera individer utifrån traditionella diciplinära begrepp som etnicitet, genus, specialpedagogik, handikappvetenskap, klass, lingvistik, etc. Konferensen är också början på etableringen av ett nyfiket nätverk som vill skapa nya kulturella rum där fler känner sig inkluderade.

Konferensen hålls på Örebro Teater och är öppen för allmänheten, men kräver föranmälan.

Komplett program ISC2015 och Wonderland – en visuell show helt uppåt väggarna hittar du på Örebro länsteaters webbplats.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login