Lokalt | Vilka parker och grönområden tycker Örebroarna att vi ska utveckla

Av den 15 februari, 2016

Från den 15:e februari fram till april är enkäten ”Bästa platsen” öppen. Enkäten består av en karta där man kan markera olika parker och grönområden i Örebro kommun, samt svara på frågor. Alla synpunkter och önskemål kommer att användas som underlag vid utvecklingen av parker och grönområden i framtiden.

Alla synpunkter vi får in via ”enkäten ”Bästa platsen” kommer att sammanställas och blir ett viktigt underlag för det långsiktiga arbetet med kommunens parker och grönområden. Ett grönområde kan vara en park, ett naturreservat, en skogsdunge, blomsterängen på Hertig Karls allé, en fotbollsplan, eller något annat grönt område.

Enkäten består av en karta där man kan markera olika parker och grönområden, samt svara på 10 enkla frågor. Efter att enkäten är avslutad kan man se statistik och vad andra tycker om olika platser direkt i enkäten.

Ny strategi för grönområden
Enkäten ”Bästa platsen” är en del i arbetet med att ta fram en ny grönstrategi för kommunen.

Strategin handlar om hur vi vill utveckla kommunens parker och grönområden för att bland annat skapa trivsamma bostadsområden, mötesplatser och uppskattade lek- och rekreationsområden, säger Mimmi Beckman, strategisk planerare, enheten för hållbar utveckling.

Våra parker och grönområden är uppskattade mötesplatser som används av många till mycket. Vi vill nu få in synpunkter och önskemål om hur vi kan göra så att dessa områden kan utnyttjas ännu mer och bli ännu mer attraktiva, säger Charlotte Edberger Jangdin, ordförande i Tekniska nämnden (C).

Upprustning av parker i Örebro
Just nu rustar vi upp en del parker i Örebro, under 2016 är det Karlaparkens och Tybbleparkens tur. Den upprustning av parker som nu genomförs är planerad sedan tidigare och har inget med grönstrategin eller enkäten ”Bästa platsen” att göra.

Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login