Lokalt | Vet du vad som gäller när du flyger drönare

Av den 22 juli, 2016

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats.  

Andra benämningar för obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, UAV, UAS och RPAS.

Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

Råd och regler
I Transportstyrelsens informationsblad ”Flyg säkert med din drönare” får du råd samt koll på vilka regler som gäller när du ska flyga med din drönare. Dessa råd och regler kan du även läsa här på sidan.

Flyg inom synhåll
Flyg alltid så att du ser din drönare. Flyg inte högre än 120 m eller längre bort än 500 m från dig.

Visa hänsyn
En drönare låter och kan störa andra människor. Flyg där du inte stör någon och sprid bara fotografier på de som själva valt att bli fotograferade.

Håll avstånd till människor och djur
Se till att ha ett ordentligt avstånd, och flyg aldrig över folkmassor i till exempel parker, på torg, på festivaler och på idrottsevenemang där många människor samlas.

Håll koll på flygplatsernas kontrollzoner
Du behöver tillstånd för att flyga inom en flygplats kontrollzon, som ibland sträcker sig flera mil från flygplatsen. Se alla Sveriges kontrollzoner på drönarkartan som finns på Luftfartsverkets webbplats.

När behöver du tillstånd?
I vissa fall behöver du söka ett tillstånd för att flyga drönare. Dessa fall är när du flyger:

Utom synhåll
All flygning utom synhåll kräver tillstånd från Transportstyrelsen

På uppdrag, forskning och utprovning
Om du tjänar pengar på din flygning eller flyger på uppdrag måste du  ha ett tillstånd från Transportstyrelsen.

I närheten av flygplatser
Om du vill ansöka om tillstånd att flyga inom en kontroll­zon kontakta närmsta flygplats inom det område du har tänkt att flyga. En drönare som flyger inom kontrollzonen för en flygplats utsätter flyget för stora risker. Flera gånger har flygtrafiken fått stängas av på Sveriges största flygplatser för att drönare flugits inom kontrollzonen.

I restriktionsområden
Det finns också restriktionsområden i Sverige där det är förbjudet att flyga, till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker. När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart.

Flygfotografering
Det är Lantmäteriet som ger tillstånd för publicering och spridning av geografisk information (flygfoto). Läs mer om deras krav och sök tillstånd på Lantmäteriets webbsida om spridningstillstånd.

Information om regler och tillstånd för kameraövervakning finner du hos Datainspektionen, samt på respektive Länsstyrelses webbsida.

Prylar | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login