Lokalt | Rådhusets Julkalender ser Sverige genom andra ögon

Av den 1 oktober, 2015

För nionde året i rad är det dags för Rådhusets Julkalender och i år bjuds publiken på något alldeles extra. Kalendern kommer att överraska och visa ett Sverige som vi förmodligen inte sett förut. Eller åtminstone inte reflekterat över. Årets tema är ”Tjugofyra bildkonstnärer med utländsk bakgrund tolkar Sverige”. Genom konstverken får vi möjligheten att se det svenska genom deras ögon. Något som kanske kommer att väcka nya tankar och få oss att återupptäcka och uppskatta saker vi tar för givet. 

I projektstarten tog Ove Lundqvist, projektledare för Rådhusets Julkalender, kontakt med 18 konsthallar för att lokalisera utlandsfödda konstnärer. Det visade sig vara svårare än väntat. Invandringen ökar men antalet utlandsfödda inom kultursektorn ser idag i stort sett likadan ut som för tio år sedan. Få blir ens synliga för kulturarbetsförmedlingen och kultursektorn vilket i sin tur innebär att många talangfulla konstnärer hamnar i skymundan.

För att kvalitetssäkra och få tillgång till icke etablerade konstnärer inom det svenska kulturetablissemanget har SOUL NPP anlitat konstnären Ola Öhlin som kurator. Förutom sitt konstnärskap har han tio års erfarenhet i mångfaldsprojekt inom kultursektorn. Samarbetet med Ola har visat sig vara en lyckoträff då hans kompetens och kontaktnät varit till stor hjälp för projektet. 

”Jag har arbetat med att lyfta fram utlandsfödda konstnärer i tio år. När jag fick frågan att vara kurator för Rådhusets Julkalender gick jag genast igång på idén. Här fanns en upparbetad plattform för att kunna lyfta fram den mångfald av uttryck som kultursektorn eftersträvar. Det har därför varit både utmanande och inspirerande att delta i denna process. Att finna konstnärer har inte varit något problem, snarare att begränsa dem till antalet luckor. Projektet har genast väckt idéer och intresse hos konstnärerna”. – Ola Öhlin. 

Kan temat någonsin vara mer aktuellt? 

Välkommen att upptäcka ett annat perspektiv!

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login