Lokalt | Pedagogiskt pris för lustfylld sång och musik

Av den 27 oktober, 2015

Karin Svärdh, språkmusiker och pedagog vid förskolorna i Vivalla tilldelades på måndagen Pedagogiskt pris 2015 i kategorin förskola. Med sång och musik skapar hon glädje, gemenskap och språkutveckling för barn och föräldrar.

SångLärKan är en integrationsverksamhet med sång och musik som verktyg som förskolorna i Vivalla står för. Syftet är att deltagarna, barn och föräldrar, ska utveckla det svenska språket, att öka samverkan mellan hem och förskola, att skapa gemenskap och förståelse för varandra samt att öka välmående hos både barn och vuxna.

Fantastiskt roligt. Jag har faktiskt inte tänkt på det här priset förrän idag, men då tänkte jag ”så kul det vore om …”, säger pristagaren Karin Svärdh som just hållit ett seminarium om SångLärKan och kommit till Conventum Arena. Cirka 1 800 anställda vid fritidshem och förskolor i Örebro gav henne varma applåder. – Framför allt är det roligt att sprida idén till fler. Det behövs fler ”sånglärkor”, och jag skulle önska att det satsades resurser på det.

Juryns motivering
”Du har med verksamheten SångLärKan hittat vägar att med sång och musik på ett lustfyllt sätt skapa glädje, gemenskap och språkutveckling för både barnen och deras föräldrar.

Ditt engagemang, din glädje, lust och vilja ger både barn och vuxna musik, språk, skratt och goda möten med varandra. SångLärKan skapar förståelse och trygghet samt bygger broar och stärker goda relationerna mellan personal och vårdnadshavare. Det synliggjordes i en förälders kommentar när en sångfras blev förståelig, ’Nu förstår jag vad man skrattar åt’.”

Läs mer om Pedagogiskt pris orebro.se/pedagogisktpris >>

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login