Lokalt | Örebro konsthall öppnar utställning med Jesper Nordahl

Av den 12 november, 2015

Lördagen den 21 november öppnar Örebro konsthall en utställning med konstnären Jesper Nordahl. Utställningen pågår till och med söndagen den 3 januari 2016.

Utställning: Jesper Nordahl – Handlingar, 21 november 2015–3 januari 2016.

Jesper Nordahls utställning Handlingar är en del av en serie arbeten där konstnären undersöker den sociala och politiska betydelsen av konst och bild. Hans målningar avbildar omtvistade platser och rum där det finns konflikter kring tolkningsföreträdet.

Ett exempel är målningen ”Picasso in Palestine by Khaled Hourani” som belyser ett konstnärligt initiativ att visa en Picassomålning i Ramallah, Palestina och den administrativa process som det gav upphov till och som kom att pågå under två års tid.

Ett annat är målningen ”Lindgården (Djurgården, Sweden)”. Lindgården var den sista bevarade byggnaden från Stockholmsutställningen 1930. Fastigheten användes som restaurang och disco fram till början av 90-talet, då Stockholms stad sålde byggnaden till en privatperson med villkoret att huset skulle rustas upp. Byggnaden bedömdes vara av särskilt kulturhistoriskt värde och var grönklassad enligt Stockholms Stadsmuseums byggnadsklassificering. Någon renovering genomfördes dock aldrig och byggnaden förföll. 2005 fick fastigheten ett rivningsbeslut och revs 2011. Idag står Abbamuseet och Melody Hotel på platsen.

Utställningen är också en serie självbiografiska bilder som sträcker sig från 1982 i en fotostudio på Sri Lanka fram till idag.

Jesper Nordahl är född 1969 i Stockholm, där han för närvarande även är baserad. Hans arbeten har visats både i Sverige och utomlands. Bland annat på Shedhalle Zurich, Artists Space New York, Index Stockholm, Grazer Kunstverein Graz, Kunstlerhaus Bethanien Berlin, Colombo Art Biennale Colombo och Dolores at EDB Projects Amsterdam. Nordahl examinerades från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2000 och deltog i Whitney ISP i New York 2006–2007.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login