Lokalt | Örebro kommuns restaurangregister på webben

Av den 25 april, 2016

Nu finns Örebro kommuns restaurangregister på webben. Där kan du enkelt se vilka restauranger som har tillstånd för alkoholservering. Det går också att följa pågående ärenden och se historik, som till exempel när tillsynsbesök gjorts i verksamheten och vem som är serveringsansvarig.

Förbättrad service
Att registret går att söka i via webben gör det enkelt för blivande krögare att följa sitt ärende inför beslut, säger Leif Andersson på Tillståndsenheten. Det underlättar också för leverantörer som vill kontrollera att en restaurang har ett gällande tillstånd.

I registret finns historik som visar alla tillsynsbesök, händelser, beslut, varningar med mera kopplat till respektive restaurang. Registret visar vilka allmänna handlingar som upprättats i det enskilda ärendet, men det går inte att öppna några handlingar via webben.

Kolla i registret
www.orebro.se/restaurangregister kan du se vilka restauranger i Örebro kommun som har serveringstillstånd. Sök på restaurangens namn eller klicka på fliken ”Sökresultat” för att se alla restaurangerna listade i alfabetisk ordning.

Öppna för synpunkter
Vi prövar detta som första tillståndsenhet i landet och hoppas förstås att den ökade öppenheten och insynen ska upplevas som något positivt för både krögare och allmänhet, säger Leif Andersson. Vi tar gärna emot alla tankar och synpunkter som kan finnas, det hjälper oss att utvärdera hur webbregistret tas emot och används! Det går också bra att kontakta Tillståndsenheten om du som krögare vill ändra eller rätta en felaktig uppgift i registret.

Mat & Dryck | Lokalt
Örebroguiden

Foto i pressmeddelandet: Amanda Sveed, Scandinav Bildbyrå

You must be logged in to post a comment Login