Lokalt | Örebro bygger Svampens arvtagare

Av den 29 juni, 2016

Den internationella arkitekttävlingen för Örebros nya vattenreservoar gav hela 60 förslag, och någonstans bland dem finns Svampens arvtagare. Nu visas alla tävlingsbidragen i en digital utställning och inom kort även i en utställning 52 meter över marken – i Svampens restaurang. Förslagen bedöms av en expertjury och vinnaren presenteras i september.

Örebros vattentorn ”Svampen”, gestaltat av Sune Lindström, togs i bruk 1958. Sedan dess har Örebros befolkning vuxit snabbt och Svampens kapacitet räcker inte längre till. Örebro står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna och idag bor här drygt 143 000 människor. För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen.

Just nu pågår en internationell arkitekttävling för Örebros nya vattenreservoar. Det handlar om hur byggnadens fasad ska se ut och hur platsen omkring ska utformas.

Den blir en av Örebros mest betydelsefulla byggnader eftersom den ska rymma vårt dricksvatten. Det är viktigt att den får ett värdigt yttre och ett bra skydd. Det är också många som kommer bo omkring platsen i framtiden. Därför anordnar vi en arkitekttävling. Det är kul att så många har kommit med förslag, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro.

Alla förslagen visas i sin helhet på orebro.se. Inom kort presenteras utdrag ur tävlingsbidragen (1 presentationsplansch/förslag) i en utställning som pågår hela sommaren i Svampens restaurang.

Tävlingsjuryn har redan startat arbetet med att granska de 60 tävlingsbidragen. Juryn består av personer med olika kompetenser och ska bedöma förslagen utifrån arkitektoniska, tekniska och säkerhetsmässiga aspekter.

Det är mycket som ska bedömas, inte bara hur byggnaden ser ut utan även hur den ska skyddas och hur platsen omkring ska fungera. Därför kommer vinnaren att utses av en expertgrupp. Men alla är välkomna upp i Svampen för att titta på de olika förslagen! säger Peder Hallkvist.

Vinnaren i arkitekttävlingen presenteras i september, bygget är planerat att starta under 2017 och den nya vattenreservoaren beräknas stå klar 2018.

Se tävlingsbidragen och läs mer på www.orebro.se/vattenreservoar

Nöje | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login